Vi erbjuder:
  • Ingen avgift vid direktreglering
  • Inget receptarvode vid besök
  • Ingen expeditionsavgift eller extra provtagningsavgift vid blodprov

Vaccination

 
Vaccination

Samtliga vaccin utom kaninvaccin och herpes

450

vaccination i samband med annat eller andra vaccination på samma djur

395

kaninvaccin Myxo RHD plus

Kaninpest, kaningulsot typ 1 och typ 2

690

herpesvaccin

600

seniorkontroll

Hälsokontroll, blodprov och en vaccination
För friska djur från 8 års ålder

1500

Operation

Kastration Hankatt

695

KASTRATION HANHUND

3800

KASTRATION HONKATT

1295


KASTRATION HANKANIN
1100

kastration tik

Under 20 kg: 5400

Över 20 kg: 6300

OVANSTÅENDE PRISER ÄR FÖR FRISKA DJUR (OCH FÖR HANDJUR DÄR BÅDA TESTIKLARNA FINNS I PUNGEN) OCH ÄR INKLUSIVE NARKOS, OPERATION, KRAGE OCH RECEPT. FÖR ÖVRIGA OPERATIONER, KONTAKTA OSS FÖR PRISUPPGIFT.

Klinikbesök

konsultation enkel: 675

Avser enklare besök

konsultation medel: 895

Här avsätter vi mer tid. Ex vid utredning viktnedgång, trötthet, ökad törst, kräkning/diarré, hälta, urinproblem, hud/klåda mm.
Provtagningar och behandlingar exempelvis blodprov, urinprov, dropp, röntgen, ultraljud m.m tillkommer. 

Utfärdande av pass: 450 

  Ev rabiesvaccination tillkommer

Avmaskning och intygande i pass: 350 

  Exkl tablett

kloklippning, en sköterska: 150

Kloklippning i samband med annat: 100

id-märkning med chip, Ett djur: 450

I samband med annat el flera djur: 295

BESIKTNING, ETT DJUR: 550
Se under "uppfödare" för paketpriser för valpar/kattungar

TOVRAKNING/LEJONKLIPPNING: 1650
Klippning av friska katter med tovor. Paketpris inkl. sedering (lugnande)


Uppfödare

 
Patella-/hjärt-/testikelintyg

450

vaginalcytologi

provtagning inkl besök

385

progesteronprov

provtagning inkl besök

700

herpesvaccin

600

dräktighetsultraljud

650

Minst 28 dagar sedan sista parningsdag

Besiktning

kullpris endast besiktning per valp/kattunge: 350
paketpris besiktning/chip/vaccination kullpris per valp/kattunge: 650
paketpris besiktning/chip/vaccination ett djur: 750
ombesiktning: 100


Röntgen

 
hd-röntgen till skk (höftled) 

1300

HD+ED-RÖNTGEN TILL SKK (HÖFTLED+ARMBÅGSLEDER)

1700

Avlivning

 
KATT

Endast avlivning (tar med hem): 895

Inkl allmän kremering: 1650

Inkl separat kremering: 2595

HUND

Endast avlivning (tar med hem): 1295
Inkl allmän kremering: 2595
Inkl separat kremering: 3845


SMÅDJUR

Undulat/hamster endast avlivning (tar med hem): 425
Kanin/marsvin endast kremering (tar med hem): 650
Inkl allmän kremering: 1045
Inkl separat kremering: 2045