Många hundar eller katter kan någon gång i livet drabbas av klåda, parasiter, håravfall, fukteksem, öroninflammation eller andra hudproblem. För de flesta är detta övergående med rätt behandling, till exempel om det ligger parasiter bakom. För några djur kan klådan eller hudproblemen vara av mer kronisk karaktär. Då kan det bli frågan om en utredning, som kan ta lång tid och där man måste vara systematisk för att inte missa något. Här använder vi oss av olika provtagningar för att hitta rätt diagnos och behandling. Det är mycket viktigt att ha en bra kontakt med sin veterinär under den här perioden och att man följer anvisningarna för ett gott resultat.

Större hudutredningar utförs i första hand av veterinärer Maria Larsson och Linda Helsmo som båda har lång erfarenhet av att hjälpa hundar och katter med allergier och andra kroniska hudbekymmer.

Allergier

Allergier hos hund och katt orsakar ofta hudproblem i form av till exempel klåda och återkommande hud- eller öroninfektioner. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till symtomen, till exempel parasiter, innan man påbörjar en allergiutredning.

Överkänslighet mot födoämnen ("foderallergi") förkommer relativt ofta och då finns inga prover man kan ta, utan djuret måste byta till en strikt anvisad diet, det hjälper inte att byta fodermärke. Det är mycket viktigt att ett sådant foderförsök görs helt korrekt för att man ska kunna lita på resultatet. Vid besöket går vi tillsammans igenom hur foderförsöket ska läggas upp för ditt djur. Födoämnesallergiska djur kan ha problem med huden, magen eller både och.

Allergi mot allergener i omgivningen till exempel kvalster och pollen kallas atopi. Klåda är det absolut vanligaste symtomet, men symtom från ögon och luftvägar kan förekomma (dock inte alls så vanligt som hos människor). Här finns allergitester som en hjälp i diagnostiken.

Nu för tiden finns många olika behandlingsalternativ för hundar och katter med allergi. Ofta består behandlingen av en kombination av olika mediciner, schampoo o.s.v. På senare år har vi fått flera nya mediciner (f.f.a. hos hund) som hos många patienter fungerar med mycket bra resultat och med färre biverkningar än de äldre medicinerna. Vi går tillsammans igenom för- och nackdelar med de olika behandlingsalternativen och kommer fram till den behandlingsplan som passar bäst för just ditt djur.