Boka tid för undersökning och provtagning online:

Om du som djurägare upptäcker att ditt djur plötsligt förändras i sitt allmäntillstånd, exempelvis att den börjat dricka mycket, kräkas, äta dåligt, blir dålig i magen, är tröttare än vanligt eller att pälsen ser annorlunda ut kan det vara nödvändigt att göra en utredning hos veterinär för att ta reda på vad som inte står rätt till.
  • Vi gör en klinisk undersökning av ditt djur- tittar på slemhinnor, känner på lymfknutor, lyssnar på hjärta och lungor, känner på buken, kontrollerar juver/testiklar, hud med mera beroende på vilket symptom ditt djur uppvisar.
  • Beroende på vilka symptom ditt djur visar görs en bedömning om vilka prover som kan vara nödvändiga för att komma fram till en diagnos. Detta diskuterar veterinären tillsammans med dig vid besöket.
  • Vi har eget laboratorium på kliniken där vi kan kontrollera de flesta blodproverna. Inför vissa blodprover är det viktigt att ditt djur är fastande. Vi kan exempelvis kontrollera röda och vita blodkroppar, crp, levervärden, njurvärden, glukos, proteinvärden, elektrolyter, kolesterol, fruktosamin, T4, snabbprov på bukspottkörtel och leptospiros.
  • Vissa specialanalyser skickar vi till externt laboratorium i Tyskland. Provsvaret kan då ta några dagar till en vecka.
  • Om ditt djur har ändrad urinering (trängningar, blod i urinen) eller dricker och kissar mer än vanligt vill vi ofta ta ett urinprov. Då det bästa sättet oftast är att ta ett sterilt urinprov via så kallad cystocentes så underlättar det om ditt djur är kissnödigt (inte kissat de senaste 3 timmarna) innan besöket. Urinprovet analyseras sedan genom kontroll av urinsticka, densitet, kontroll i mikroskop och
    ibland bakterieodling och mätning av proteinhalt (UPC). I mikroskop kan man se om urinen innehåller kristaller, blod, vita blodkroppar eller bakterier.
  • I vissa medicinska utredningar använder vi oss av ultraljud. Detta är exempelvis mycket användbart för att titta efter främmande främmande föremål i magsäck och tarm, se om det finns urinstenar, se om din tik har livmoderinflammation, bedöma prostatan på hanhundar, kontrollera njurar, mjälte, lever, gallblåsa, bukspottkörtel och lymfknutor i buken.
  • Har ditt djur fått en knuta så vill vi ofta ta prov på denna via så kallat finnålsaspirat för en första bedömning. Det brukar inte behövas lugnande för en sådan provtagning. Via en liten nål så sugs celler ut som sedan kan undersökas i mikroskop. Vid fettknutor (lipom) och mastocytom gör vi själva en bedömning på vårt laboratorium och vid övriga knutor skickar vi proverna till en patolog. Det är som regel av stor nytta att ta ett finnålsaspirat för att veta om det är en godartad knuta som inte behöver opereras eller om det är en knuta som behöver opereras bort. Vissa knutor kräver extra stor marginal när de opereras bort och därför är det ofta bra att ta ett finnålsaspirat innan operation. I vissa fall ger inte finnålsaspirat tillräcklig information och då kan man behöva ta en biopsi under narkos eller operera bort knutan för att patologen ska kunna avgöra vilken slags knuta det rör sig om.  
  • Vid öronproblem vill vi oftast ta så kallad öroncytologi från ditt djurs öra. Detta för att kunna se om ditt djur drabbats av jästsvamp eller bakterier (stavar eller coccer). På detta sätt kan behandlingen anpassas på rätt sätt. Vid kraftigta bakterieinfektioner rekommenderas ofta en odling och resistensbestämning för att se vilken antibiotika som är korrekt för just den bakteriestammen.