Boka tid för pass, rabiesvaccination eller avmaskning:

En utlandsresa kräver förberedelser. Du som djurägare ansvarar för att själv ta reda på vad som gäller vid införsel till olika länder och för att alla införselvillkor är uppfyllda.

Lagstiftningen om införsel av sällskapsdjur syftar till att skydda mot rabies och vissa parasitsjukdomar, men det finns många andra sjukdomar som din hund kan drabbas av på resan.

Smittläget och regler ändras och uppdateras fortlöpande. På Jordbruksverkets hemsida kan man alltid hitta den senaste informationen. Mer information om smittsamma sjukdomar finns på Statens medicinska anstalts webplats www.sva.se.

Nedan beskrivs vad som gäller för införsel till Sverige efter utlandsresa

Identitetsmärkning och pass

Hundar och katter ska vara identitetsmärkta med ett mikrochip. Vid resor inom EU måste din hund och katt ha ett särskilt pass för sällskapsdjur. Vi hjälper dig med chipmärkning och att utfärda pass för ditt djur.

Rabiesvaccination

Hundar och katter ska vara vaccinerade mot rabies. Grundvaccinationen görs tidigast vid 12 veckors ålder (om den utförs tidigare är den inte giltig). Är hunden vaccinerad i Sverige med Nobivac Rabies är detta giltigt i tre år (3×365 dagar). Efter utförd grundvaccination måste man vänta 21 dagar innan man får resa in i Sverige igen.

Om man efter grundvaccineringen sedan vaccinerar enligt det tidsintervall som vaccintillverkaren rekommenderar – d v s revaccinerar inom ”gäller till datum” finns det inga krav på att det måste gå viss tid efter vaccination före inresa i Sverige.

Avmaskning

Det finns inte längre något krav på att hunden måste vara avmaskad för att resa in i Sverige. Vi rekommenderar dock att man som djurägare har med sig ett avmaskningspreparat som fungerar mot rävens dvärgbandmask och på egen hand avmaskar sin hund innan man återvänder till Sverige. Detta för att förhindra spridningen av dvärgbandmasken i vår natur.

OBSERVERA

Även om det inte längre finns krav på att hunden ska avmaskas innan återresan till Sverige, så finns det andra länder som kräver avmaskning innan hunden får åka in över gränsen, exempelvis Finland, Storbritannien, Malta, Irland och Norge. Ta alltid reda på vad som gäller i det land du tänker besöka. Vi hjälper dig med avmaskning och att föra in denna i passet, kontakta oss för att boka tid.

Vaccination mot leptospiros hos hund

Leptospiros är en av de globalt vanligaste bakteriella infektionerna, som även smittar människor så kallade zoonoser, och som ger feber, blödningar i slemhinnorna, leverskador och njurskador. Leptospiros finns bland annat hos vilda gnagare och sprids exempelvis via förorenade vattensamlingar och urin från smittade hundar. Det är inte längre krav vid införsel till Sverige att vaccinera mot leptospiros, men det rekommenderas att ge vaccinet vid resa utanför Norden. Senaste åren har det även varit en del fall av Leptospiros i Sverige, bland annat i Landskrona men i nuläget rekommenderas inte vaccination rutinmässigt av hundar i Sverige.

  • Grundvaccination: Två vaccinationer med 3-4 veckors intervall.
    Den andra vaccinationen ges gärna  1-3 månader före utresan. Sedan årlig revaccination.
  • För hundar som reser mer sällan än en gång per år kan denna procedur upprepas inför varje resa.
  • Regelbundet resande hundar (dvs. hundar som reser utomlands en eller flera gånger per år) eller hundar som ska vistas utomlands i riskmiljöer länge bör hållas kontinuerligt vaccinerade mot leptospiros. För hundar som regelbundet reser under en viss säsong bör vaccinationsprogrammet planeras så att revaccinationen utförs högst tre månader före utresan

Leishmania

Leishmania är en mycket svårbotad och dödlig sjukdom som finns i länderna runt Medelhavet och Portugal. I vissa regioner i södra Frankrike, Grekland och Spanien är den mycket vanlig. Sjukdomen orsakas av en parasit som överförs av skymnings- och nattaktiva sandmyggor. Den lever i hundens vita blodkroppar och ger hårlösa och fjällande hudfläckar, febertoppar, svaghet i bakbenen, hudsår och avmagring. Inkubationstiden kan vara flera år. Leishmania kan i sällsynta fall även smitta människor.
Bästa sättet att skydda sin hund är att undvika myggiga områden och att låta bli att rasta hunden kvällar och nätter i sådana områden. Man bör också köpa det receptfria preparat med myggavstötande recept, till exempel Scalibor-halsband. Halsbandet bör sättas på minst två veckor innan hunden kommer till riskområdet.

Erlichios, Babesios och Hepatozoonos

På varmare breddgrader sprider fästingar flera allvarliga sjukdomar och parasiter, även sådana som inte finns i Sverige. Erlichios, som orsakas av en bakterie, försvagar immunförsvaret. Babesios och hepatozoonos är båda mycket allvarliga sjukdomar, som orsakas av parasiter som överförs av den bruna hundfästingen och andra fästingarter.
Det är viktigt att skydda hunden från fästingar på resan. De fästingpreparat som finns i Sverige fungerar även på de exotiska fästingarna. Behandlingen bör påbörjas minst två veckor innan utresan. För övrigt bör man vidta samma försiktighetsåtgärder gällande fästingar och fästingbett som hemma. Noggrann fästingkontroll bör göras under resan.

Hjärtmask

Hjärtmask (Dirofilaria immitis) sprids till hund med stickmyggor. Infektionen ses framförallt i södra Europa. I vissa regioner är risken för smitta till hund mycket stor. De vuxna maskarna bosätter sig i kärl i hundens lungor och orsakar allvarliga skador på lungor och hjärta. När masken väl är vuxen är det ofta svårt att bota den smittade hunden. Infektionen kan dock förebyggas med hjälp av mycket effektiva preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns.


Fransk hjärtmask

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) är en parasit som förekommer hos hund i ett flertal länder i Europa, inklusive Danmark. Masken lever i lungkärl hos hunden och kan orsaka både symtom från lungor och allvarliga blödningar. Hos en del hundar ses milda symtom, som hosta och en lättare trötthet. Symtomen kan med tiden långsamt bli värre. Andra hundar drabbas plötsligt av allvarliga problem till följd av blödningar i olika organ.

Hundar smittas genom att äta eller slicka på sniglar (alternativt paddor). Förutom att undvika att hunden träffar på sniglar finns det preparat godkända för förebyggande behandling.