Vi erbjuder ett paket med seniorkontroll / hälsokontroll  för  djur över 8 år som är friska och utan symptom på sjukdom. En seniorkontroll räknas som friskvård och ersätts inte av försäkringen. Har djuret en kronisk sjukdom eller symptom på sjukdom ex ökad törst, viktnedgång,, öronproblem med mera bokas istället ett ordinarie besök. En seniorkontroll är viktig för att t ex kunna upptäcka begynnande njursjukdom som oftast inte märks på hunden eller katten i initialskedet. Upptäcks t ex förhöjda njurvärden vid en seniorkontroll har man betydligt större chanser att med hjälp av åtgärder som specialanpassad kost bromsa sjukdomens förlopp än om man upptäcker sjukdomen i ett senare skede. 
Nedan ser du vad som ingår i vår seniorkontroll:

Ditt djur undersöks av veterinär

En av våra veterinärer med specialistkompetens undersöker ditt djur: kontrollerar tänder, slemhinnor, lymfknutor, lyssnar på hjärta och lungor, känner på buken och kontrollerar så att ditt djur inte drabbats av juvertumör eller testikeltumör. 

Blodprov

Vi kontrollerar de röda blodkropparna, de olika sorterna av vita blodkroppar, blodplättar, sockervärde, njurvärde, levervärde, protein och albumin. 

Vaccination

I paketet ingår den årliga vaccinationen för hund (valpsjuka / hepatit / parvo / kennelhosta) eller katt (kattpest / kattsnuva).