Tandvård

Vår klinik är utrustad med digital tandröntgen, tandunit med bland annat ultraljudsscaler för att kunna ta bort tandsten på bästa sätt och gasnarkos samt övervakningsutrustning för att kunna utföra behandlingen på bästa och säkraste sätt för ditt djur. Våra veterinärer Maria och Ann-Charlotte och vår tandsköterska Kristina har gått flera vidareutbildningar i röntgenteknik och tandsjukvård hos katt och hund.  Tandvård är lika viktigt för våra husdjur som för oss. Tandproblem är tyvärr vanligt hos både hundar och katter. 

Vi utför bland annat följande behandlingar: 

  • Tandstensborttagning
  • Tandröntgen
  • Behandling av FORL
  • Behandling av tandlossning
  • Borttagning av persisterande mjölktänder
  • Behandling av tandfrakturer
  • Behandling av epulider

Tandsten

Tandsten uppkommer när plack mineraliseras. Plack består av saliv, foderrester och bakterier som täcker tänderna. Plack går att borsta bort med tandborste, medan tandsten sitter fast på tanden och måste tas bort med speciell utrustning.  Plack orsakar inflammation i vävnaden runt tanden. Detta kan ge upphov till djupa tandfickor, tandlossning och rotinfektioner.   Du kan själv förebygga detta genom daglig tandborstning och genom att regelbundet låta ditt djur få sina tänder professionellt rengjorda hos veterinären.

Borttagning av tandsten görs med kyld ultraljudsscaler. Det är speciellt viktigt att göra rent under tandköttskanten eftersom det är där tandsten och plack orsakar inflammation.  I samband med med tandrengöringen, görs en munhåle- och tandundersökning där fickdjup i tandkött kring tänderna mäts, antal tänder räknas och allmän inspektion av munhålan görs. Dålig lukt från munnen hos hund och katt beror ofta på bakterier i tandfickor. Fickdjupsmätning är viktigt eftersom det kan avslöja en skada eller inflammation kring en tand som ser frisk ut.

Vid behov utförs även tandröntgen där man kan se tandrötter och tandben och eventuella djupare skador.  På detta sätt kan till exempel diagnosen FORL ställas på katt.  

Tandsten tas bort medan ditt djur är tryggt sövt så att arbetet kan utföras professionellt och utan lidande för djuret. Många munhålesjukdomar kan endast diagnosticeras genom fullständig undersökning under narkos så att man även kan undersöka ex i tandfickorna. 


HUR MÄRKER JAG ATT MITT DJUR HAR PROBLEM MED SINA TÄNDER?

Sjukdomar och skador på tänder och i munhåla är tyvärr vanligt hos våra hundar och katter. Dessvärre medför detta ofta ett stort, men dolt, lidande för djuret. Ett djur kan ju inte tala om för sin ägare att det har ont, och i de flesta fall äter djuret ändå.

Tecken på att din hund eller katt har problem med tänder eller munhåla kan vara att den tappar foder, tvekar innan den börjar äta eller bara tuggar på ena sidan. Den kan också vara ovillig att låta dig öppna dess mun eller kanske har den dålig andedräkt. Det kan också vara så att den inte visar några tecken alls men blir avsevärt gladare efter att tandproblemet åtgärdats.

VARFÖR SKA MAN RÖNTGA TÄNDER?

I de fall där vi vid undersökningen hittar lösa eller trasiga tänder, djupa fickor eller andra avvikelser rekommenderar vi att tanden röntgas. Det är nödvändigt att se roten för att kunna bedöma tandens skada och avgöra vilken behandling som är lämplig. Olika skador kräver olika behandling, och ibland ger röntgenundersökningen informationen att tanden inte behöver åtgärdas.

VARFÖR MÅSTE MITT DJUR SÖVAS FÖR ATT GÖRA REN TÄNDERNA?

Allra viktigast är det att få bort tandstenen som sitter under tandköttskanten, inte bara den synliga tandstenen. Om munnen och vävnaden runt tänderna är inflammerade kan det blöda och göra ont när detta görs. För att inte missa någon skadad tand måste fickdjupsmätning göras kring alla tänder. 

När djuret är sövt har det en andningsslang i halsen, som förhindrar att saliv och vatten som är förorenat med tandsten och bakterier, kommer ner i luftvägarna. Att bara ge lugnande så djuret är medvetet om behandlingen är inte ett bra alternativ, dels eftersom djuret då riskerar att få bakteriebemängd vätska i halsen, dels för att en grundlig rengöring då inte är möjlig.