Vi är stolta över att kunna erbjuda ultraljudsdiagnostik alla dagar vi har öppet. Vår veterinär Ann-Charlotte har mycket lång erfarenhet av ultraljud och vana av att göra avancerade ultraljudundersökningar med t ex provtagning av organ och lymfknutor. Även vår veterinär Linda Helsmo har utbildning och vana av de vanligaste förekommande ultraljudsundersökningarna och dessutom mycket lång erfarenhet av behandling av speciellt urinorganens sjukdomar.

Vanligtvis använder vi ultraljud till att undersöka olika bukorgan som lever, njurar, urinblåsa, livmoder, prostata och mjälte. Vi använder också ultraljud för att leta efter främmande föremål i mage eller tarm hos djur med kräkningar.

Det finns inga kända risker med ultraljud och djurägarna är välkomna att vara med vid undersökningen. Det är önskvärt att djuret inte är nyrastad, så att det finns urin i blåsan. Samt att djuret är fastande sedan minst 6 timmar.
För att få bra hudkontakt och därmed bra bildkvalité behöver man ofta raka bort päls på magen. I vissa fall krävs sedering (lugnande) i samband med ultraljudsundersökningen.

Dräktighetsultraljud på hund och katt används för att säkerhetsställa dräktighet och kan göras tidigast dag 28 från sista parningen.