Boka tid för vaccination online:

Vaccination av hund

Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, parvovirus, smittsam leverinflammation (HCC) och kennelhosta. Vi erbjuder även rabiesvaccination och vaccination mot Leptospiros. För tikar som ska paras erbjuder vi även Herpesvaccination. 

Vaccinationsintervall:

  • Nobivac DHPPi vid ca 8 veckors ålder
  • Nobivac DHPPi vid 12-13 veckors ålder. Ges 3-4 veckor efter den första vaccinationen. 
  • Nobivac DHPPi vid 1 års ålder
  • Nobivac DHPPi vart tredje år och Nobivac Pi eller Nobivac KC varje år där emellan
  • För vuxna ovaccinerade hundar räcker det med en vaccination med DHPPi som grund, därefter enligt ovan.

Valpsjuka

Valpsjuka är en livshotande sjukdom som kan drabba hundar i alla åldrar, men ses oftast hos unga, ovaccinerade hundar eller äldre djur som saknar immunitet genom otillräcklig vaccinering. Viruset sprids via munnen eller genom luften till andningsvägarna.

Risken för utbrott av valpsjuka i Sverige är för tillfället mycket låg men utbrott har förekommit. Det sker dock inte så ofta, något vi i stor utsträckning kan tacka vaccinerna för. Alla hundar bör vaccineras mot valpsjuka. Vaccination efter grundvaccinering sker vart tredje år.

Parvovirus

Parvovirus ger en allvarlig mag-tarminfektion som kan vara livshotande. Parvovirus är ett mycket motståndskraftigt virus som är mycket svårt att bli av med när det en gång fått fäste. Viruset utsöndras via avföringen och smittar på så sätt andra hundar. Det är extremt smittsamt och sjukdomen kan drabba alla hundar oavsett ålder, men valpar är extra känsliga. Alla hundar bör vaccineras mot parvovirus. Vaccination efter grundvaccinering sker vart tredje år.

Smittsam leverinflammation – HCC

Smittsam leversjukdom är en otäck sjukdom som angriper hundens lever och slemhinnor. Sjukdomen sprids genom urin, avföring och saliv. Även här är valpar mer känsliga än vuxna hundar. Alla hundar bör vaccineras mot smittsam leverinflammation. Vaccination efter grundvaccinering sker vart tredje år.

Kennelhosta

Parainfluensa och bordetella är de två vanligaste orsakerna till den sjukdom vi kallar för kennelhosta. Resterande fall orsakas av andra virusinfektioner eller bakterier. Smittan överförs med luftburna droppar från hostande hundar vilket innebär att smittrisken är större vid tillfällen då många hundar från olika miljöer samlas på samma plats, t.ex. på hunddagis, pensionat eller hundklubbar. I dagsläget finns det två vacciner: KC som ger skydd både mot parainfluensa och Bordetella som som ges genom att droppas i nosen samt Pi som injiceras och ger skydd mot parainfluensa. Kennelhosta är inte en livshotande sjukdom men valpar, äldre och nedsatta djur kan bli allvarligt sjuka och få farliga följdsjukdomar som lunginflammation.

Kennelhosta är mycket smittsamt och det är speciellt viktigt att vaccinera hundar som har mycket kontakt med andra hundar. En hund som är vaccinerad kan fortfarande få kennelhosta men får som regel betydligt mildare symptom jämfört med ovaccinerade hundar.

Vaccination av katt

Katter i Sverige vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva.

Vaccinationsintervall:

Vi använder oss utav följande vacciner: Nobivac Tricat (vaccin mot kattpest och kattsnuva), Nobivac Ducat (vaccin mot kattsnuva). Iband använder vi även Purevax vacciner.

  • Nobivac Tricat vid 8-9 veckors ålder
  • Nobivac Tricat vid 12 veckors ålder. Ges 3-4 veckor efter den första vaccinationen. 
  • Nobivac Tricat vid 1 års ålder
  • Nobivac Tricat vart tredje år och Nobivac Ducat varje år däremellan
  • Vuxna ovaccinerade katter bör få en grundvaccination, vilket innebär två injektioner med 3-4 veckors mellanrum och därefter enligt ovan.

Kattpest

Kattpest är en mycket smittsam sjukdom orsakas av ett parvovirus. Kattpest förekommer ofta i Sverige och det är vanligt med regionala sjukdomsutbrott. Kattpest kan drabba katter i alla åldrar. Även innekatter kan smittas och de är till och med extra utsatta, eftersom deras levnadssätt hindrar utvecklingen av en naturlig immunitet. Kattungar är också extra känsliga. Är mamman vaccinerad får kattungarna skydd via modersmjölken men denna immunitet avtar successivt och vid 2-3 månaders ålder är det skyddet otillräckligt.

Kattpestviruset sprids genom kontakt infekterade katters urin och avföring. Sjukdomen bryter ut plötsligt med hög feber, matvägran, diarré och kräkningar. Sjukdomen kan många gånger leda till döden, vanligtvis genom vätskeförlust. Vaccin mot kattpest rekommenderas att ges till alla katter.

Kattsnuva

Kattsnuva orsakas huvudsakligen av kattens herpesvirus och/eller calicivirus. Även klamydia, som är en bakteriell infektion, räknas hit. Kattsnuva innebär infektioner i kattens luftvägar med symtom som snuva, nysningar, hosta, rinniga ögon och feber. Klamydia infekterar främst ögonen med rinnande ögon och nos som följd. Kattsnuva drabbar mest unga katter. Sjukdomen kan vara mycket allvarlig.

Sjukdomen bryter oftast ut och sprids på ställen där många katter möts t.ex. i kattuppfödningar, på kattpensionat och utställningar. Katten kan också få en kronisk form av kattsnuva vilket innebär att den inte har några symtom själv men den bär ändå på sjukdomen och kan smitta andra katter.